Vítejte v duchovním světě.

Krásný dobrý den vám všem. Jmenuji se Jitka Abrahamová a jsem specialistka na lidské duše a jemnohmotný svět. Mám dar. Vidím, cítím, slyším a plně vnímám všechny bytosti a jejich světy. Dokážu vidět vlastní duši a hovořit s ní.

Lidskou duší se zabývám stále, od malička ji vidím, cítím, slyším a promlouvám s ní. Duše je nádherná. Duše jsou prastaré, klidné a moudré i zářící, dychtivé a mladé. Duše ví, co chce. Má seznam a dle něj jedná. Seznam duše vidím též, mám možnost nahlédnout. Pokud jsem v souladu s duší - jsem vyrovnaná / vyrovnaný (v jednotě se vším a to je cíl mé práce).

Mé konzultace se často týkají duše. Lidé se ptají, já odpovídám. Vidím první vstup duše na planetu Zemi, pravý důvod příchodu, poslání duše, původní domovinu duše, stav a statut duše a tak dále.

Duše = Momentální rozpoložení našeho stavu uvnitř těla.

Duchovní = Respektující zákony a usilující o změny a proměny v našich životech.

Každá lidská duše má své průvodce, anděly, skřítky, víly a další pomocné bytosti. Všechny děti do věku 4. let je cítí a do věku 14ti let jsou schopné snadné komunikace s těmito bytostmi.

Krása, laskavost a cit některých duší je úchvatný.

Kresba, duše, děti.

Automatická kresba úzce souvisí s lidskou duší. Děti automatickou kresbu milují, dokáží se díky ní vyjádřit, i ty náctileté. Uklidňuje je. Lidé potřebují důkazy. Automatická kresba je poskytuje.

Obraz namalovaný automatickou kresbou, vycházející z duše člověka poskytuje vždy svědectví o určitém ději, stavu, prožitku, budoucnosti či minulosti člověka.

Já osobně užívám automatickou kresbu k podpoře sama sebe, svých přání, někdy i k nahlédnutí do budoucnosti, a i pro potěšení a radost mojí duše. Je to můj dobrý pomocník. Dává mi klid, víru a radost.

Ukázku jednoho obrazu máte zde. Další podrobnosti a více informací k duši i kresbě různě na stránkách. Tak příjemnou prohlídku a možná na viděnou u mě.

Obraz.

Svět.

Velikost: A4.

Pastelky: Aquarell 36.

Vývoj obrazu: 6 měsíců.

Jitka s dcerou

S dcerou

Jitka s mužem

S mužem

Automatická kresba stavů by Ji.